Nu staat er geen workshop of informatieavond op de planning. Zodra er weer workshops, groepsactiviteiten op de agenda komen zullen die hier vermeld worden.

Door het volgen van een workshop leer je jezelf op een verrassende manier kennen en niet in de laatste plaats door de interactie met anderen.

Zo werkte ik met groepen onder andere met de volgende thema’s:

Hoe zie jij jezelf?    Hoe is jouw zelfbeeld? In hoeverre zijn we ons bewust van de invloed van onze omgeving op ons zelfbeeld?!

In verbinding?!    We staan allemaal in verbinding, maar wat doet dat eigenlijk met ons? Hoe blij word je van die verbindingen?

Gebonden – verbondenheid – loslaten   Verbinding met elkaar voelen, ook als er grote verschillen zijn, door elkaar te accepteren zoals we zijn. Mensen kunnen elkaar vastzetten maar ook vrijlaten in een verbinding.

Intuïtie en ratio   Door gebruik te maken van zowel intuïtie als ratio komt er meer informatie tot onze beschikking als we met een vraag zitten. Juist de eigen intuïtie kan rust geven waar ons ratio door wikken en wegen voor chaos kan zorgen.

De tijd waarin je geboren bent   De kennis van Nine Star Ki helpt om jezelf beter te begrijpen. Weten welke eigenschappen voor jou kenmerkend zijn en wat je behoeftes zijn zorgt ervoor dat je steviger in je schoenen staat op je levenspad.