Nine Star Ki, Vroeger werd er genavigeerd op de sterren tijdens zeereizen. NSK kan helpen te navigeren in mensenlevens. Zo ben ik me langs deze weg bewust geworden dat het meevoelen met anderen bij mij hoort net als het meebewegen met anderen. Weten waar je kracht in zit en welke valkuilen je te trotseren hebt, kan je ondersteuning geven als je met jezelf in de knoop zit.

Systemisch werk is gebaseerd op de verbanden tussen mensen. Elk gezin, elke familie, elke werksituatie en elke organisatie vormen hun eigen systeem met eigen regels en gewoontes. Elk systeem heeft te maken met de eigen ervaringen van leden en de onderlinge interactie.

Hypnotherapie werkt met behulp van trance, een ontspannen en tegelijk geconcentreerde staat van bewustzijn. Bij het lezen van een boek of het kijken van een film raken we soms ook in trance. Door in trance te gaan vermindert het (bewuste) denken en is contact met het onbewuste mogelijk.
Regressietherapie maakt gebruik van hypnotherapie om terug te gaan naar kinder- of babytijd. Ervaringen uit deze periode kunnen in het heden doorwerken en problemen geven. Door in te gaan op deze ervaringen is inzicht in huidige problemen mogelijk evenals het verdwijnen van emotionele blokkades.
Delenwerk/voice dialogue werkt met de persoonlijkheidsdelen van iemand. Persoonlijkheidsdelen worden gevormd door de verschillende aspecten van een persoon. Deze delen kunnen als aparte individuen benaderd worden waardoor de persoon meer zelfinzicht krijgt.
EMDR, door stimulatie van afwisselend de linker- en rechterhersenhelft is verwerking van trauma mogelijk.
Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een therapievorm waarbij de gedachten van de cliënt centraal staat. Bij RET wordt er vanuit gegaan dat de interpretatie van een gebeurtenis bepaalt hoe iemand zich daarbij voelt. Door deze gedachten te onderzoeken wordt de cliënt zich meer bewust van zijn gedachten en overtuigingen. Het bevragen, beargumenteren en tegenspreken van deze gedachten maakt vervolgens duidelijk dat er andere manieren van denken mogelijk zijn.

Touch of Matrix, bewust worden waar jouw aandacht naar toe gaat en waar je aandacht aan wilt geven, wat je als jouw werkelijkheid wilt ervaren zijn sleutels in het oplossen van blokkades. De techniek zorg voor verwerking, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.

Access Bars behandeling zorgt voor rust en ruimte in hoofd en lichaam door zachte aanraking van 32 punten op het hoofd waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden. Je mag je openstellen voor hoe het mooier en beter kan. Overtuigingen geven een basis en tegelijk kunnen ze ook verandering blokkeren.

Etherische oliën werken via ons reukorgaan, dat heel snel ons brein informeert, en via de huid door middel van minuscule moleculen die diep in ons lichaam doorwerken. De oliën worden in praktijk Waardevol vooral ingezet bij emotionele processen om bijvoorbeeld spanningen te verzachten, trauma te verwerken of rust te bevorderen. Hierbij heb ik bewust gekozen voor de oliën van Young Living omdat deze 100% puur zijn en het hele proces gemonitord wordt van de basis tot het eindproduct, ‘from seed to seal’.